Digital Workspace – Trải nghiệm môi trường làm việc số!

Welcome to the workplace of tomorrow!

Môi trường làm việc số phá vỡ các rào cản giao tiếp, giúp bạn chuyển đổi trải nghiệm của nhân viên bằng cách thúc đẩy sự minh bạch, nâng cao sự ghi nhân, văn hóa học tập và chủ động trong doanh nghiệp. Digital Workspace giúp bạn trải nghiệm nền tảng quản trị doanh nghiệp phổ biến #1 Việt Nam (*)

(*) Theo thống kê lượng truy cập & sử dụng hàng ngày của các website đánh giá uy tín (Alexa, SimilarWeb).

Digital Workplace -03

Framework xây dựng Môi trường làm việc số (Digital Workspace)

Văn hóa

Cộng tác – Giao tiếp – Kết nối

Công nghệ

Bộ công cụ kỹ thuật số (Base)

Kiểm soát

Quản trị, rủi ro và tuân thủ

Định hướng kinh doanh

Mục tiêu có thể đo lường

Giải pháp của Base: Đưa công nghệ vào để kiến tạo môi trường làm việc số toàn diện

Đưa công nghệ trở thành lợi thế cạnh tranh cho Doanh nghiệp của bạn trong kỷ nguyên số.

Giải pháp quản trị Doanh nghiệp #1 Việt Nam được tin dùng bởi +5,000 doanh nghiệp hàng đầu.