Tin Tức

Mở đầu là phần chia sẻ của các doanh nghiệp về thực trạng quy trình tại các công ty. Anh Sơn – Giám đốc Công ty TNHH The Best Offers chia sẻ, đa số mọi người đều vận hành mọi...
  • 22/11/2020
  • 0 Comment
Đọc thêm
Đây là sự kiện Demo Tour 04 thuộc chuỗi Demo Tour: Kiến tạo môi trường làm việc số diễn ra  hàng tuần của Base.vn dành cho các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như sản xuất, may  mặc,...
  • 13/11/2020
  • 0 Comment
Đọc thêm
Đây là sự kiện Demo Tour 03 thuộc chuỗi Demo Tour: Kiến tạo môi trường làm việc số diễn ra hàng tuần của Base.vn dành cho các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như sản xuất, may mặc,...
  • 13/11/2020
  • 0 Comment
Đọc thêm
Đây là sự kiện Demo Tour 02 thuộc chuỗi Demo Tour: Kiến tạo môi trường làm việc số diễn ra hàng tuần của Base.vn dành cho các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như sản xuất, may mặc,...
  • 11/11/2020
  • 0 Comment
Đọc thêm
Đây là sự kiện Demo Tour đầu tiên của Base.vn với 15 khách tham dự là các chủ doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề khác nhau: xây dựng, sản xuất, marketing, y tế… Mở đầu là phần chia sẻ của...
  • 07/11/2020
  • 0 Comment
Đọc thêm