Digital Retail: Ngành bán lẻ Việt và cơ hội chuyển mình trong kỷ nguyên số Dương Thảo | @Base.vn Trong kỷ nguyên 4.0, quyền lực đổi ngôi từ nhà bán lẻ sang khách hàng. Từ đó nhiều thách thức và...
  • 20/05/2022
  • 0 Comment
Đọc thêm