Ông Trần Thế Như Hiệp – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công Nghệ NHONHO (Tổ chức chứng nhận NHO)

Công ty TNHH Công Nghệ NHONHO (Tổ chức Chứng nhận NHO) là một trong những tổ chức hàng đầu cung cấp dịch vụ Đánh giá, Chứng nhận, Kiểm nghiệm, Giám định và Đào tạo các tiêu chuẩn GlobalGAP, Organic hữu cơ, VietGAP, ISO9001, ISO22000, ISO14001, HACCP, GMP về chứng nhận quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, quản lý trang trại, quản lý môi trường, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm nghề nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau: nông nghiệp, thực phẩm, công nghiệp, nhà máy chế biến, nhà máy sản xuất…

Ông Trần Thế Như Hiệp hiện là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công Nghệ NHONHO.

Khi doanh nghiệp phát triển quy mô nhân sự, công việc được chia cho nhiều người quản lý, thì mỗi khi đưa ra quyết định đều phải tổ chức họp để đưa ra biểu quyết gây mất thời gian, chưa kể những lúc bận thì phải trao đổi qua tin nhắn một thời gian thì bị trôi mất chi tiết thông tin đã bàn. Với sự hỗ trợ của nền tảng Base, quá trình đưa ra quyết định được rút gọn đáng kể vì mọi thông tin đã được lưu trữ một cách khoa học trên hệ thống.

Tổ chức Chứng nhận NHO đã sử dụng Gói E-Office Package của Base.vn

Share This Speaker
Leave a Comment

Chi tiết diễn giả
Sự kiện của diễn giả
Bạn cũng có thể thích những sự kiện này.
Đây là sự kiện Digital Workspace thứ 4 của Base.vn với 15 khách tham dự là các chủ doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề khác nhau: dịch vụ tư vấn, xuất khẩu, sản xuất, du lịch…
Đã diễn ra