Ông Nguyễn Lâm Nhiên – Customer Developement Manager Base.vn

Nguyễn Lâm Nhiên hiện đang là Customer Development Manager tại Base.vn

Anh sở hữu kinh nghiệm tư vấn triển khai cho hơn 100 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực như: Công ty Cổ phần Tập đoàn YEAH1, Công Ty TNHH MTV Bách Hóa Sài Gòn CO.OP, Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương (Orient Oil), Công Ty Cổ Phần Seven System Việt Nam (7Eleven), Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank), Công Ty Cổ Phần Hnoss,…

Share This Speaker
Chi tiết diễn giả
Sự kiện của diễn giả
Bạn cũng có thể thích những sự kiện này.
Quy trình được xem như bộ khung để doanh nghiệp đứng vững và phát triển. Tuy nhiên, con đường xây dựng và hoàn thiện một quy trình chuẩn chưa bao giờ là dễ dàng đối với các nhà lãnh đạo.
Đã diễn ra