Ông Trần Đình Thiện – Enterprise Consulting Manager Base.vn

  • Hơn 5 năm đào tạo, tư vấn doanh nghiệp
  • Đã đào tạo, tư vấn quy trình cho hơn 30 doanh nghiệp với đa dạng lĩnh vực hoạt động như: sản xuất, thương mại, dịch vụ,…
  • Từng đảm nhận vị trí Trưởng Bộ phận Quản lý chất lượng của CTCP Thương mại và CPN Nội Bài. Với hơn 1000 nhân sự trực tiếp xây dựng và chịu trách nhiệm đảm bảo các chỉ số vận hành nội bộ.
Share This Speaker
Chi tiết diễn giả
Sự kiện của diễn giả
Bạn cũng có thể thích những sự kiện này.
Là người chủ doanh nghiệp, ai lại không muốn doanh nghiệp đạt tới những bức tranh lý tưởng, có thể tăng trưởng liên tục, giành được ưu thế cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường? Trong những năm qua, để...
Đã diễn ra
Quy trình được xem như bộ khung để doanh nghiệp đứng vững và phát triển. Tuy nhiên, con đường xây dựng và hoàn thiện một quy trình chuẩn chưa bao giờ là dễ dàng đối với các nhà lãnh đạo.
Đã diễn ra
Quy trình được xem như bộ khung để doanh nghiệp đứng vững và phát triển. Tuy nhiên, con đường xây dựng và hoàn thiện một quy trình chuẩn chưa bao giờ là dễ dàng đối với các nhà lãnh đạo.
Đã diễn ra