Ông Kim Đức Long – Customer Onboarding Manager Base.vn

Anh Kim Đức Long hiện là Customer Onboarding Manager tại Base.vn

Anh sở hữu kinh nghiệm tư vấn triển khai cho hơn 100 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực như: ngân hàng, truyền thông, bán lẻ, sản xuất, may mặc,…

Share This Speaker
Chi tiết diễn giả
Sự kiện của diễn giả
Bạn cũng có thể thích những sự kiện này.
Quy trình được xem như bộ khung để doanh nghiệp đứng vững và phát triển. Tuy nhiên, con đường xây dựng và hoàn thiện một quy trình chuẩn chưa bao giờ là dễ dàng đối với các nhà lãnh đạo.
Đã diễn ra