Ông Trần Hoàng Bảo – Công ty cổ phần nhân sự BCC
Sáng lập & Chủ tịch HĐQT
“Hệ thống Nhân Sự là yếu tố cốt lõi để một doanh nghiệp có thể phát triển bền vững. Tuy nhiên, việc áp dụng quy trình tái xây dựng hệ thống này cần phụ thuộc vào thực trạng của doanh nghiệp và xu thế cạnh tranh của thị trường mới đạt được hiệu quả đúng cách.”
Ông Bùi Đức Chính – Công ty cổ phần nhân sự BCC
Đồng sáng lập & Giám đốc điều hành
“Đón đầu được rủi ro chính là thời điểm vàng để sửa chữa và tái cấu trúc hệ thống doanh nghiệp. Hệ quả đau đớn nhất của các nhà lãnh đạo chính là nhìn thấy được rủi ro nhưng lại không đưa ra được giải pháp kịp thời để hạn chế tối thiểu thiệt hại.”
Bà Trần Hoàng Phú Xuân – Công ty Cổ phần Kết Nối Thời Trang (FASLINK)
Tổng Giám Đốc
Với FASLINK, Base chính là lời giải cho bài toán tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp: tất cả mọi thông tin đều được số hóa và lưu trữ một cách khoa học, giảm thời gian làm việc hồ sơ giấy tờ, nhờ đó mọi người có thời gian tập trung vào các chiến lược phát triển công ty.