Bà Trần Hoàng Phú Xuân – Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Kết Nối Thời Trang (FASLINK) Được thành lập từ 2008, Công Ty Cổ Phần Kết Nối Thời Trang (FASLINK JSC.) là sự hợp nhất giữa Công Ty...
  • 07/11/2020
Đọc thêm
Bà Nguyễn Việt Hằng – Deputy General Director Công ty CP Tổng Công ty Vĩnh Phú (VITRAC) Với sứ mệnh “Khai phóng tiềm lực nhà thầu và xã hội thông qua các giải pháp toàn diện về máy xây dựng”...
  • 07/11/2020
Đọc thêm
Ông Ngô Anh Vương – Giám đốc Công ty Cổ phần Hạ tầng toàn cầu (GIC) Công ty cổ Phần Hạ Tầng Toàn Cầu (GIC) là một trong những công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ...
  • 07/11/2020
Đọc thêm