Ông sở hữu kinh nghiệm tư vấn giải pháp vận hành cho hơn 400 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực Sản xuất – Thương mại, Đầu tư – Xây dựng, Thiết kế nội thất, Bán lẻ, Dịch vụ…
 • 13/01/2021
 • 0 Comment
Đọc thêm
Ông sở hữu kinh nghiệm tư vấn giải pháp vận hành cho hơn 400 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực Sản xuất – Thương mại, Đầu tư – Xây dựng, Thiết kế nội thất, Bán lẻ, Dịch vụ…
 • 15/12/2020
 • 0 Comment
Đọc thêm
Ông Nguyễn Hoàng Phúc là kỹ sư kỹ thuật xây dựng với 8 năm trong lĩnh vực quản lý thi công xây dựng trên vai trò tổng thầu xây dựng. Ông sở hữu kinh nghiệm trong việc quản lý chi...
 • 15/12/2020
 • 0 Comment
Đọc thêm
Ông Kim Đức Long – Customer Onboarding Manager Base.vn Anh Kim Đức Long hiện là Customer Onboarding Manager tại Base.vn Anh sở hữu kinh nghiệm tư vấn triển khai cho hơn 100 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực như: ngân...
 • 16/11/2020
Đọc thêm
Ông Lê Đức Minh – Head of Professional Services Ông Lê Đức Minh hiện là Head of Professional Services tại Base.vn Anh sở hữu kinh nghiệm tư vấn triển khai cho hơn 100 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực như:...
 • 16/11/2020
Đọc thêm
Ông Trần Đình Thiện – Enterprise Consulting Manager Base.vn Hơn 5 năm đào tạo, tư vấn doanh nghiệp Đã đào tạo, tư vấn quy trình cho hơn 30 doanh nghiệp với đa dạng lĩnh vực hoạt động như: sản xuất,...
 • 16/11/2020
Đọc thêm
Ông Nguyễn Lâm Nhiên – Customer Developement Manager Base.vn Nguyễn Lâm Nhiên hiện đang là Customer Development Manager tại Base.vn Anh sở hữu kinh nghiệm tư vấn triển khai cho hơn 100 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực như: Công...
 • 15/11/2020
Đọc thêm
Ông Mai Chí Thảo – Business Consulting Manager Base.vn Mai Chí Thảo hiện đang là Business Consulting Manager tại Base.vn. Anh sở hữu kinh nghiệm tư vấn giải pháp vận hành cho hơn 200 doanh nghiệp trong lĩnh vực Sản...
 • 13/11/2020
Đọc thêm
Bà Nguyễn Kim Cúc – Business Consulting Manager Base.vn Nguyễn Kim Cúc hiện đang là Business Consulting Manager tại Base.vn. Chị sở hữu kinh nghiệm tư vấn chuyển đổi số cho hơn 500 doanh nghiệp và triển khai cho 10+...
 • 13/11/2020
Đọc thêm
Ông Trần Văn Viển – Base.vn Rào cản mà đa phần các doanh nghiệp gặp phải hiện nay chính là việc phân mảnh dữ liệu và làm sao để các dữ liệu có thể kết nối được với nhau. Ông...
 • 12/11/2020
Đọc thêm