Tái cấu trúc hệ thống nhân sự bắt đầu từ việc xác định hiện trạng của doanh nghiệp bằng dữ liệu và con số. Các dữ liệu cụ thể có thể kể đến như: chi phí phần mềm và tái cấu trúc; thời gian hoàn vốn và sinh lời; số lượng nhân sự giảm…

Ở quy mô nhỏ như một bộ phận phòng ban, dấu hiệu cần để tái cấu trúc có thể do người đứng đầu bộ phận hoặc người quản lý nhân sự nhận diện từ các yếu tố liên quan đến nhân sự, thường thì người quản lý nhân sự sẽ là người đầu tiên nhận diện được các dấu hiệu đó.

Buổi tọa đàm Digital HR: “Tái cấu trúc hệ thống nhân sự cho năm 2021” do Base.vn & BCC đồng tổ chức với góc nhìn từ các chuyên gia hàng đầu trong ngành và chia sẻ từ đại diện 50 doanh nghiệp tham dự sẽ giải đáp thắc mắc trên, giúp cải thiện bộ máy tổ chức cho hoạt động kinh doanh hiệu quả trong năm 2021.

Dấu hiệu nhận biết khi nào cần bắt đầu Tái cấu trúc hệ thống nhân sự? Mời anh chị theo dõi đoạn clip dưới đây:

Chia sẻ
Leave a Comment