Thách thức về nhân sự được các nhà quản trị đánh giá là một trong những vấn đề nan giải và khó kiểm soát nhất. Xu hướng nhân sự năm 2021 sẽ có nhiều thay đổi bởi tác động của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và đại dịch Covid-19.

Công ty TNHH Vietmap là một trong số những công ty đã thực hiện tái cấu trúc thành công và đảm bảo hoạt động vượt qua thời gian đại dịch.

Buổi tọa đàm Digital HR: “Tái cấu trúc hệ thống nhân sự cho năm 2021” do Base.vn & BCC đồng tổ chức với góc nhìn từ các chuyên gia hàng đầu trong ngành và chia sẻ từ đại diện 50 doanh nghiệp tham dự sẽ giải đáp thắc mắc trên, giúp cải thiện bộ máy tổ chức cho hoạt động kinh doanh hiệu quả trong năm 2021.

 

Chia sẻ
Leave a Comment