Tuy đòi hỏi nhiều thời gian và công sức, nhưng việc xây dựng và quản lý quy trình trong doanh nghiệp cũng sẽ trở nên tương đối dễ thở hơn nếu được tuân thủ theo mô hình BPM Life Cycle gồm 5 giai đoạn:

  1. Design: Xây dựng quy trình trong doanh nghiệp
  2. Modeling: Mô hình hóa quy trình
  3. Execution: Dùng công cụ để theo dõi & quản lý, kiểm soát quy trình
  4. Monitoring: Theo dõi quá trình làm việc trên quy trình, đánh giá hiệu quả (thời gian xử lý, chất lượng đầu ra,…)
  5. Optimization: Điều chỉnh & tối ưu hóa quy trình

Process Innocation: Xây dựng quy trình tinh gọn trên 1 trang giấy là chuỗi workshop được tổ chức bởi Base.vn nhằm giúp các doanh nghiệp nắm được phương pháp xây dựng quy trình tinh gọn, kiểm soát hiệu quả.

Chia sẻ
Leave a Comment