Digital Retail: Ngành bán lẻ Việt và cơ hội chuyển mình trong kỷ nguyên số Dương Thảo | @Base.vn Trong kỷ nguyên 4.0, quyền lực đổi ngôi từ nhà bán lẻ sang khách hàng. Từ đó nhiều thách thức và...
 • 20/05/2022
 • 0 Comment
Đọc thêm
Giữ Chân Nhân Sự Qua Ứng Dụng Tháp Nhu Cầu Maslow Lưu Phúc Trường | Content Writer tại Base.vn Việc ứng dụng tháp nhu cầu Maslow trong quản trị tuyển người, giữ người đã trở thành một công cụ hữu...
 • 15/04/2022
 • 0 Comment
Đọc thêm
Mô hình tích hợp về Quản trị và Giữ chân Nhân tài trong Doanh nghiệp Lưu Phúc Trường | Content Writer tại Base.vn Từ khoá “quản trị nhân tài” và “giữ chân nhân tài” đang trở thành một trong những...
 • 31/03/2022
 • 0 Comment
Đọc thêm
Mô Hình Chiến Lược Doanh Nghiệp Theo Định Hướng Dữ Liệu Lưu Phúc Trường | Content Writer tại Base.vn Liệu có khả quan khi kết hợp giữa chiến lược dữ liệu và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp? Trong...
 • 25/03/2022
 • 0 Comment
Đọc thêm
Kết Hợp BSC, KPI và OKR Trong Quản Trị Mục Tiêu Và Hiệu Suất Đội Ngũ Lưu Phúc Trường | Content Writer tại Base.vn Cùng Base.vn tìm hiểu về ứng dụng 3 mô hình quản trị mục tiêu và hiệu...
 • 21/03/2022
 • 2 Comments
Đọc thêm
5 Bí Mật Về Nhân Sự Gen Z Mà Nhà Quản Lý Cần Biết Lưu Phúc Trường | Content Writer tại Base.vn Cùng Base.vn tìm hiểu về thế hệ Z (Gen Z), những bạn trẻ sinh từ năm 1997 trở...
 • 15/03/2022
 • 0 Comment
Đọc thêm
Hybrid Working: Làm Thế Nào Để Nhà Quản Lý Kết Nối Nhân Viên? Lưu Phúc Trường | Content Writer tại Base.vn Trong bối cảnh làm việc từ xa (work from home) thay đổi thành xu hướng làm việc kết hợp...
 • 04/03/2022
 • 0 Comment
Đọc thêm
Top 21 Vị Trí Nhân Sự Có Triển Vọng Trong 10 Năm Tới Lưu Phúc Trường | Content Writer at Base.vn Nguồn ảnh: Canva Stock Photo Trung tâm Tương lai của Công Việc (Center for Future of Work) đã phát...
 • 03/03/2022
 • 0 Comment
Đọc thêm
Data-Driven Recruitment: Nâng Cấp Quy Trình Tuyển Dụng Với Nền Tảng Dữ Liệu Lưu Phúc Trường | Content Writer tại Base.vn Ứng dụng data-driven recruiting (tuyển dụng dựa trên nền tảng dữ liệu), hiệu quả tuyển dụng của doanh nghiệp...
 • 01/03/2022
 • 1 Comment
Đọc thêm
Hybrid Working: Doanh Nghiệp Nên Theo Xu Hướng Làm Việc Kết Hợp? Lưu Phúc Trường | Content Writer tại Base.vn Nguồn ảnh: Canva Stock Photo Khi dịch Covid-19 đã được kiểm soát, tác động của nó dự đoán sẽ còn...
 • 28/02/2022
 • 2 Comments
Đọc thêm