Đây là sự kiện Demo Tour đầu tiên của Base.vn với 15 khách tham dự là các chủ doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề khác nhau: xây dựng, sản xuất, marketing, y tế… Mở đầu là phần chia sẻ của...
  • 07/11/2020
  • 0 Comment
Đọc thêm