Tái cấu trúc hệ thống nhân sự bắt đầu từ việc xác định hiện trạng của doanh nghiệp bằng dữ liệu và con số. Các dữ liệu cụ thể có thể kể đến như: chi phí phần mềm và tái...
 • 10/12/2020
 • 0 Comment
Đọc thêm
 Trong thời buổi cách mạng công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay, doanh nghiệp áp dụng công nghệ trong tái cấu trúc hệ thống nhân sự càng chậm thì chi phí càng tăng và hiệu suất càng...
 • 10/12/2020
 • 0 Comment
Đọc thêm
   Tái cấu trúc, tái sắp xếp, tái thiết kế được nhiều người hiểu một cách chung chung là quá trình thực hiện những thay đổi căn bản trong doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả...
 • 10/12/2020
 • 0 Comment
Đọc thêm
 Tái cấu trúc, tái sắp xếp, tái thiết kế được nhiều người hiểu một cách chung chung là quá trình thực hiện những thay đổi căn bản trong doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn....
 • 10/12/2020
 • 0 Comment
Đọc thêm
Ngày 27/11/2020, Công ty Base.vn đã chính thức ký kết hợp tác với trường đại học Văn Lang nhằm hướng tới mục tiêu hợp tác sâu rộng toàn diện trên mọi mặt, cũng như khẳng định bước đi chiến lược...
 • 03/12/2020
 • 0 Comment
Đọc thêm
Tái cấu trúc hệ thống nhân sự là cơ sở để doanh nghiệp nâng cao chất lượng và đổi mới quản trị nguồn nhân lực. Trong bối cảnh khó khăn như hiện nay, việc tái cấu trúc hệ thống nhân...
 • 03/12/2020
 • 0 Comment
Đọc thêm
Mở đầu là phần chia sẻ của các doanh nghiệp về thực trạng quy trình tại các công ty. Anh Sơn – Giám đốc Công ty TNHH The Best Offers chia sẻ, đa số mọi người đều vận hành mọi...
 • 22/11/2020
 • 0 Comment
Đọc thêm
Đây là sự kiện Demo Tour 04 thuộc chuỗi Demo Tour: Kiến tạo môi trường làm việc số diễn ra  hàng tuần của Base.vn dành cho các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như sản xuất, may  mặc,...
 • 13/11/2020
 • 0 Comment
Đọc thêm
Đây là sự kiện Demo Tour 03 thuộc chuỗi Demo Tour: Kiến tạo môi trường làm việc số diễn ra hàng tuần của Base.vn dành cho các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như sản xuất, may mặc,...
 • 13/11/2020
 • 0 Comment
Đọc thêm
Đây là sự kiện Demo Tour 02 thuộc chuỗi Demo Tour: Kiến tạo môi trường làm việc số diễn ra hàng tuần của Base.vn dành cho các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như sản xuất, may mặc,...
 • 11/11/2020
 • 0 Comment
Đọc thêm